card

СУМДЫН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТУУД  Энд дарж үзнэ үү 

БҮРД СУМЫН ЗДТГ-ЫН БАТЛАГДСАН БҮТЭЦ, ОРОН ТООГ Энд дарж үзнэ үү.

Төрийн  захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм энд дарж үзнэ үү