card
Отор нүүдлийн талаар өргөтгөсөн хурал боллоо.

Отор нүүдлийн талаар өргөтгөсөн хурал боллоо.

Булган аймгийн Рашаант суманд Улсын онцгой комиссын өртгөтгөсөн хурал 2019 оны 11 дүгээр сарын 09-ний боллоо.

Дэлгэрэнгүй

"Тохижилт ногоон байгууламж"-ийг нэмэгдүүлэх болзолт уралдаан зарлагдлаа

Тохижилт ногоон байгууламж"-ийг нэмэгдүүлэх жилийн хүрээнд шилдэг тохижилт ногоон байгууламжтай албан байгууллага, аж ахуй нэгж, сумын төвийн айл, хөдөөгийн малчин өрхүүдийн дунд нийт 1.450.000 төгрөгний шагналын сантай болзолт уралдааныг зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй