card
 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн ажлын хэсэг 2022 оны 05 дугаар сарын 12 ний өдөр тус суманд ирж ажиллаа. Сумын Төсвийн байгууллага, ААНБайгууллагын дарга нягтлангуудад нийгмийн даатгалын тухай хууль түүнийг дагалдан гарсан дүрэм журамууд болон зөрчлийн тухай хуулиар сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Тус сумын 2021 оны алдартануудыг танилцуулж байна.

Тус сумын 2021 оны алдартануудыг танилцуулж байна.

2021 он тус сумын хувьд амжилт бүтээлээр дүүрэн он байлаа.

Дэлгэрэнгүй
Японы хүүхдийг ивээх сангаас тусламж олгов.

Японы хүүхдийг ивээх сангаас тусламж олгов.

Нэр бүхий хүмүүст гэр, эрүүл ахуйн багц, мөнгөн тусламж олгов.

Дэлгэрэнгүй