card

Үнэний ҮНЭ үгүй болсон энэ цагт

Үүргээ ухамсарлан ТА шүглээ ҮЛЭЭ...

#110 #ШүглээҮлээ #ИлчилжАВАР