card

Бүрд сумын ЗДТГ-ын 2021 оны 1-р улиралын өргөдөл гомдолын мэдээ Энд дарж үзнэ үү.

Бүрд сумын ЗДТГ-ын 2021 оны 2-р улиралын өргөдөл гомдолын мэдээ  Энд дарж үзнэ үү

Бүрд сумын ЗДТГ-ын 2021 оны 3-р улиралын өргөдөл гомдолын мэдээ Энд дарж үзнэ үү.

Бүрд сумын ЗДТГ-ын 2021 оны 4-р улиралын өргөдөл гомдолын мэдээ Энд дарж үзнэ үү.