Тохижилт ногоон байгууламж"-ийг нэмэгдүүлэх жилийн хүрээнд шилдэг тохижилт ногоон байгууламжтай албан байгууллага, аж ахуй нэгж, сумын төвийн айл, хөдөөгийн малчин өрхүүдийн дунд нийт 1.450.000 төгрөгний шагналын сантай болзолт уралдааныг зарлаж байна.