Малын тоо толгойн албан татвар хэмжээг тогтоосон  ИТХ-ын шийдвэрийг танилцуулж байна.

Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд заасны дагуу Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 2021 оны 02 дугаар сарын 19-д хуралдаж сумын малчин , мал бүхий иргэдээс авах  "Малын тоо толгойн албан татвар"-ын хэмжээг тогтоосон юм. Малын тоо толгойн албан  2021 оноос эхлэн хэрэгжиж эхэлж байгаа юм.