Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулиас танилцуулж байна.

Малын тоо толгойн албан татварын хууль 2020 оны 11 дүгээр сарын 13 -нд Улсын их хурлаар батлагдаж, 2021 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс улс орон даяар хэрэгжиж эхэлж  байгаа билээ.  Малын тоо толгойн албан татварын орлогыг Төсвийн тухай хуулийн 60.2.8-д  заасны дагуу  бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, бэлчээрийн болон газар тариалангийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх, малын эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, малын чанарыг сайжруулах, гэмт халдлага, гамшгаас хамгаалах, хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлэх, малын тэжээлийн ургамал тариалах, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, хортон мэрэгчидтэй тэмцэх, малчдад зориулсан сургалт, сурталчилгааны зардалд зарцуулна.