Хөнгөлттэй үнээр ирсэн тэжээлийг тарааж байна.

Засгийн газраас 50 хөнгөлттэй үнээр олгож байгаа 10тн хивэг, 3.6тн хүчит тэжээлийг хүлээж авч малчдад тараах ажлын зохион байгуулж байна.  Тус ажилд багийн Засаг дарга нар болоод Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох мэргэжилтнүүд хуваарийн дагуу дайчлагдан ажиллаж байна. Мөн  аймгийн Онцгой байдлын газарт хүсэлт гаргасны дагуу туулах чадвар сайтай авто машин  суманд ирж ажиллан цас их орж өвөлжилт хүндэрсэн Ар жаргалантын 1 дүгээр багийн нутагт зам гаргах , малчдад өвс тэжээлийг ойртуулж өгөх зэрэг ажлуудыг  хийгдэж гүйцэтгэлээ .