НОХОЙ УСТГАЛЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Тамгын газрын даргын тушаалаар 2024 оны 05 сарын 30-ны өдөр Хархорин сумын иргэн Д.Цогтбаяртай  золбин нохой  устгах гэрээ байгуулан, сумын төв орчимоос  41 нохой устгалаа.