Цэргийн насны залуучуудыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрууллаа.

      Аймгийн засаг даргын баталсан   “2019-2020 онд Цэргийн насны залуучуудыг эрүүлжүүлэх чиглэлээр хийгдэх ажлын төлөвлөгөө”-ний дагуу цэргийн насны залуучуудыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах ажил 2019 оны 4 дүгээр сарын 9-ны өдөр зохион байгууллаа. Цэргийн насны залуучуудыг  нийт 8 төрлийн үзлэг, 4 төрлийн шинжилгээнд хамруулан ажиллаа . Үзлэгт нийт  50 иргэн  орсноос   амны хөндийн эрүүл мэндийн асуудалтай- 30, Дотрын өвчлөлтэй- 9,  Гэмтэл бэртэлтэй- 1,  Хуучин гэмтэлтэй -2 , Цавины ивэрхийтэй- 2 , Сонсголын бэрхшээлтэй-2.  Арьс харшлын эмгэгтэй -4 гарсан байна. Үзлэгийн дүнд сумын Эрүүл мэндийн төв дүгнэлт хийн эрүүлжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж юм. Энэ үеэр залуучуудад  “ Цэргийн албаны тухай хууль”-аар Тамгын газрын дарга Б.Гачмаа , “ Зөрчлийн тухай хууль”-аар Хэсгийн төлөөлөгч д/ч Ж.Алтаншагай, “ Эх орон тусгаар тогтнол, эх оронч хүмүүжил” сэдвээр Засаг дарга Г.Баярмөнх , ”Архи , тамхины хэрэглээ”  сэдвээр их эмч Эрдэнэбат сургалт зохион байгууллаа. Дараа нь тэдний дунд  “АХА” тэмцээн  зохион байгуулахад  33 залуу оролцож,  3-р багийн малчин Л.Бямбаням 1-р байр, 1-р багийн малчин Ө.Эрдэнэбаяр 2-р байр, 4-р багийн малчин Т.Лхагвабаяр 3-р байр  тус тус эзэлсэн байна.