ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд Боом  бод 1200 ,  ДХХ бог 64000  толгой, Дуут хавдар 1800 толгой, Цусан халдварт бод 2600 толгой, Галзуу бог 3500 толгой, бод 1500 толгой, шөвөг яр 6000 толгой  энтеробактериоз 7000  нийт 7 төрлийн вакцинаар нийт 86600 толгой мал, амьтан хамруулахаар төлөвлөж , гүйцэтгэл 92,3 хувьтай  Тарилга туулгалтыг технолгит хугацаанд хамруулах, эм, вакцин урвалжийг технолгийн дагуу хадгалах, тээвэрлэлт, санхүүжилт олгох зэрэгт хяналт тавьж ажилласан. Нийт  150 өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэрт үзлэг хийж зөрчлийг арилгуулсан, мал эмнэлгийн цахим системд МЭҮН-үүд гүйцэтгэлээ 80,7 хувьтай оруулсан байна.