card
УЛСЫН БҮРТГЭЛ  ОНЛАЙН СҮЛЖЭЭНД ХАМРАГДАЖ, ШИНЭ ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛЭЭР ХАНГАГДАВ.

УЛСЫН БҮРТГЭЛ ОНЛАЙН СҮЛЖЭЭНД ХАМРАГДАЖ, ШИНЭ ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛЭЭР ХАНГАГДАВ.

 Койка-гийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлж буй ‘’Улсын бүртгэлийн системийн үйл ажиллагааг дэмжих төсөл’’-ийн хүрээнд компьютер принтерээр хангадав.

Дэлгэрэнгүй
Японы хүүхдийг ивээх сангаас тусламж олгов.

Японы хүүхдийг ивээх сангаас тусламж олгов.

Нэр бүхий хүмүүст гэр, эрүүл ахуйн багц, мөнгөн тусламж олгов.

Дэлгэрэнгүй
НИЙТИЙГ ХАМАРСАН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

НИЙТИЙГ ХАМАРСАН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Засаг даргын Тамгын газраас “ ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ” төслийг амжилттай хэрэгжүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЮУЛЫГ ИРГЭД , ОЛОН НИЙТЭД ТАНИУЛАХ, ГАМШГИЙН ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДОХИОГООР АЖИЛЛАХ СУРГАЛТ , ДАДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЮУЛЫГ ИРГЭД , ОЛОН НИЙТЭД ТАНИУЛАХ, ГАМШГИЙН ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДОХИОГООР АЖИЛЛАХ СУРГАЛТ , ДАДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2021 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр Гамшгаас хамгаалах аюулыг иргэд , олон нийтэд таниулах,Гамшгийн зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах сургалт , дадлага зохион байгуулав.  

Дэлгэрэнгүй
         ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Корона вируст ковид-19 өвчний эсрэг хариу арга хэмжээг эрчимтэй зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй