card
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЮУЛЫГ ИРГЭД , ОЛОН НИЙТЭД ТАНИУЛАХ, ГАМШГИЙН ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДОХИОГООР АЖИЛЛАХ СУРГАЛТ , ДАДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЮУЛЫГ ИРГЭД , ОЛОН НИЙТЭД ТАНИУЛАХ, ГАМШГИЙН ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДОХИОГООР АЖИЛЛАХ СУРГАЛТ , ДАДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2021 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр Гамшгаас хамгаалах аюулыг иргэд , олон нийтэд таниулах,Гамшгийн зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах сургалт , дадлага зохион байгуулав.  

Дэлгэрэнгүй
         ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Корона вируст ковид-19 өвчний эсрэг хариу арга хэмжээг эрчимтэй зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
3-р багийн нутагт малын сэг зэмийг устгаж цэвэрлэв.

3-р багийн нутагт малын сэг зэмийг устгаж цэвэрлэв.

Үхсэн малын сэг зэм устгах ажлыг зохион байгуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
2020 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагын арга хэмжээг зохион байгуулав.

2020 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагын арга хэмжээг зохион байгуулав.

2020 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР ЭЭЛЖИЙН ЦЭРЭГ ТАТЛАГЫН АЖИЛ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ ЦЭРГИЙН НАСНЫ 7 ИРГЭН ЦЭРГИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБА ХААХААР МОРДЛОО.

Дэлгэрэнгүй
БЭЛЧЭЭРИЙН ХӨНӨӨЛТ МЭРЭГЧ УСТГАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

БЭЛЧЭЭРИЙН ХӨНӨӨЛТ МЭРЭГЧ УСТГАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

 5 багийн нийт 9000 га газарт 9-н тонн бактержуулсан будааг цацах бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгчидтэй тэмцэв.

Дэлгэрэнгүй
ЦЭВЭРЛЭГЭЭ,  ХАЛДВАРГҮЙТЭЛИЙН АЖЛЫГ ХИЙЛЭЭ.

ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ХАЛДВАРГҮЙТЭЛИЙН АЖЛЫГ ХИЙЛЭЭ.

7-н хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулан тусгай удирдамж боловсруулан сумын төвийн аж ахуй нэгж, айл өрхүүд , засмал замын дагуу суурьшсан Шарлин, хөөвөр зэрэг газруудад амьдардаг айл өрхүүдийг хамруулан цэвэрлэгээ ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг 2020 оны 03 дугаар сарын 30-аас 04 дүгээр сарын 4-ны өдрийн хооронд хийж гүйцэтгэлээ. Удирдамжид заасны дагуу цэвэрлэгээ, ариутгал халдваргүйжүүлэлт гэсэн 2 үе шаттайгаар дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Дэлгэрэнгүй
“ Хүйс нутгийн сайн сайн үйлстэн”-ийг шалгаруулав.

“ Хүйс нутгийн сайн сайн үйлстэн”-ийг шалгаруулав.

Ажил үйлсээрээ бусдыгаа хошуучилагсдыг " Хүйс нутгийн сайн үйлстэн"-ээр шалгаруулж , батламж мөнгөн шагналаар шагнав.

Дэлгэрэнгүй
Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 8 дугаар хурал хуралдав.

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 8 дугаар хурал хуралдав.

Сумын Засаг даргын 2016-2020 оны “Эко Бүрд-2020” хөтөлбөр сумын эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэнд ИТХ-ын ажлын хороод хяналт, шинжилгээ хийж засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн эхний 3 жилийн биелэлтийг 89,6 хувьтай, сумын эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 90 хувьтай буюу тус тус хангалттай гэж үнэлэгдлээ.

Дэлгэрэнгүй
СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН  ХУРЛЫН 2019 ОНЫ 01 ТООТ УДИРДАМЖЫН ДАГУУ  ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА..

СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2019 ОНЫ 01 ТООТ УДИРДАМЖЫН ДАГУУ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА..

Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын тамгын газар, Эрүүл мэндийн төв хамтран “Хүнсний тухай “ хууль, "Хүнсний аюулгүй байдал” үндэснйи хөтөлбөрийн мөрдөлтийг шалгаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх буюу зөвлөн туслах, зорилгоор 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс ажлын 10 хоногт багтаан хяналт шалгалт хийлээ.

Дэлгэрэнгүй